آرشيو اخبار و مقالات - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی
پیام های آسمانی 17

پیام های آسمانی 17

ویژگی های بهشت و جهنم  بسمه تعالی پیام های آسمانی 17 ویژگی های بهشت و جهنم. نعمت ها و عقوبت های آخرت با نمونه های دنیایی از نظر کمی و کیفی کاملا متفاوتند به طوری که در روایات آمده، در آن جا چیزهایی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و حتی از فکر انسانی خطور نکرده است. فرآن م

ادامه مطلب
پیام های آسمانی شماره 18

پیام های آسمانی شماره 18

در مورد دوستی های دختر و پسر نامحرم و ازدواج سالم  بسمه تعالی قرآن کریم در سوره مبارکه نسا آیه 25 خطاب به آقایان می فرماید: « و با زنان پاکدامن با اجازه خانواده شان ازدواج کنید و مهر آنان را به خوبی بپردازید و با زنان بدکار و زنانی که دوست پنهان می گیرند ازدواج نکنید.» و د

ادامه مطلب
کدام درست است ، بیگانه مداری یا بیگانه ستیزی ؟

کدام درست است ، بیگانه مداری یا بیگانه ستیزی ؟

بيگانه مداري به معناي خود كم بيني و تكيه بر خارجيان در امور سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي و ...است .بيگانه مداري مظهر تحقير خود وارزشهاي خودي و بزرگ بيني بيگانگان و مدح وتعريف ديگران بوده و اين رفتار موجب نفي استقلال و آزادي و پيشرفت وتسليم وتقليد ناروا از كشورهاي ديگر است وب

ادامه مطلب
اسرار طواف

اسرار طواف

مقدمه : با توجه به اينكه مومن واقعي به خداوند، نيازي به شرح اسرار و حِكَم عبادات ندارد، و دستورات شارع مقدس را تعبداً و بدون چون و چرا به قصد تقرّب اطاعت كرده و بهره معنوي خود را مي‌برد، همچون مريضي كه دستور پزشك را بي‌چون‌و چرا اطاعت كرده و از منافع آن بهره‌مند مي‌

ادامه مطلب
حجاب و بهداشت روانی

حجاب و بهداشت روانی

درقرآن  عنوان مقاله قرآن وسلامت رواني جامعه حجه الاسلام والمسلمين حبيب ا . . . يوسفي1، ام البنين مومني2 ، مريم محمدي3 ، فرشته سادات نوابي4 ، مريم شاه سليماني5 1- حجه الاسلام حبيب ا... يوسفي عضو هيات علمي گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي کاشان 0( نويسنده مسئول ) 2- ام البنين مومني كارشن

ادامه مطلب