آرشيو اخبار و مقالات - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی
شاخصه های اقتصاد اسلامی (2) وجدان کاری

شاخصه های اقتصاد اسلامی (2) وجدان کاری

بسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی (2) « وجدان کاری » یکی از شاخصه های اقتصاد اسلامی « وجدان کاری» است. وجدان کاری به این معناست که هر کسی در کار خودش احساس مسئولیت بکند و کارش را خوب انجام دهد. واژه « عمل صالح » که در قرآن کریم زیاد به کار رفته ، به هر کار خوبی که د

ادامه مطلب
سبک زندگی اسلامی (2)

سبک زندگی اسلامی (2)

قرآن و اندیشه گری  سبک زندگی اسلامی 2 در چه اموری باید اندیشه کرد ؟؟؟ قرآن و اندیشه گری: اندیشه گری و تفکر کار بزرگی است که از هر عبادتی بهتراست ، پیامبر اکرم (ص) دربیان شیوایی فرمودند :"یک ساعت تفکر از هفتاد سال عبادت بهتراست." اما اینکه به چه چیزی بیاندیشیم؟ قرآن کریم در

ادامه مطلب