سبک زندگی اسلامی (6) - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی

سبک زندگی اسلامی (6)صله ارحام در قرآن و روایات 
بسمه تعالی سبک زندگی اسلامی (6) صله ارحام یکی دیگر از سفارشات قرآن کریم ✳صله رحم ✳است. صله رحم به معنی پیوند و ارتباط همراه با احسان ونیکی با خویشاوندان و اقوام است و در مقابل آن قطع رحم به معنی بریدن و دوری و بدی کردن به خویشاوندان است. قرآن کریم در آیات متعددی به این موضوع ارزشمند اشاره فرموده که در این نوشتار به بعضی از آن ها اشاره میکنیم. 1⃣"اهمیت صله ارحام" 1 از نظر قرآن کریم به اندازه ای این موضوع مهم است که خداوند آن را در کنار تقوا و پرهیز از خود قرار داده است. در سوره نساء آیه 1 می فرماید: «وا تقوالله الذی تسائلون به والارحام» بپرهیزید از خداوندی که سوال می شود از شما نسبت به او و نسبت به اقوام و در سوره بقره آیه 83 نیز می فرماید: «از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم شرک، نورزند و به والدین و خویشاوندان احسان کنند.» می بینیم که صله ارحام را در کنار توحید و عدم شرک قرار داده و این حاکی از اهمیت این موضوع است. صله رحم موجب پیوند خانواده ها و رشد و کمال جامعه در امور مختلف است زیرا هر نوع پیشرفتی در سایه ی وحدت و اتحاد و پیوند و همدلی بدست می آید. در روایتی هم آمده که صله رحم موجب عمران شهر ها و تکامل انسان هاست. پیغمبر اکرم (ص) نیز در روایتی که بعدا ذکر خواهم کرد اهمیت صله رحم را بعد از ایمان به خدا ذکر فرموده است. 2⃣"خداوند به صله رحم کنندگان مژده ی بهشت جاوید داده است"2⃣ در سوره رعد آیه 23 بعد از ذکر کسانی که به خاطر خدا و ترس از حساب قیامت صله رحم می کنند می فرماید: « خدا آنها و هرکسی از پدران و همسران و ذریه و اقوامشان که صالح باشند را در بهشت عدن داخل خواهد کرد.» 3⃣"کسانی که از خدا و حساب آخرت بیم دارند بیشتر صله رحم می کنند"3⃣ در سوره رعد آیه 21 می فرماید: « والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوءالحساب» «و کسانی که از پروردگار خود خوف دارند و از ریزبینی در حساب می ترسند، پیوند می کنند با کسانی که خدا امر به پیوند با آنان فرموده است.» مسلما یکی از گروه هایی که خدا امر به پیوند و ارتباط با آنان فرموده، اقوام و خویشاوندانند و یکی دیگر پیامبر و اهل بیت آن حضرتند. 4⃣"کجا خدا امر به صله ارحام فرموده؟"4 در سوره مبارکه نحل آیه 90 می فرماید: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی...» «خداوند امر به عدالت و احسان و رفت و آمد و اهدا به نزدیکان و... فرموده است.» در سوره اسرا آیه 26 نیز می فرماید: «حقوق خویشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را بده و اسراف و تبذیر نکن.» 5⃣"قطع رحم موجب لعنت خداست"5 در سوره حضرت محمد (ص) آیه 22 و 23 می فرماید: «.... و تقطعوا ارحامکم، اولئک الذین لعنهم الله...» منافقین که روی گردان از امر خدایند در زمین فساد می کنند و به ارحامشان هم رحم نمی کنند، این ها کسانی اند که خدا لعنتشان می کند. 6⃣"قطع رحم موجب ریزبینی و سخت گیری در حساب قیامت است"6 در آیه 21 سوره رعد آن جا که می فرماید: «و یخافون سوءالحساب» در تفاسیر سوءحساب را به ریزبینی و سخت گیری تفسیر کرده اند و اگر خداوندبخواهد با ریزبینی و سخت گیری حساب ما را رسیدگی کند هیچ یک از اعمال ما خالی از نقص نیست. بله کسی که به اقوام خود ریزبینی و سخت گیری داشته باشد خدا هم در حساب او سخت گیری خواهد کرد و اگر اهل عفو و گذشت باشد خداوند هم با گذشت به حساب او رسیدگی خواهد نمود. 7⃣" یکی از نشانه های فاسقان قطع رحم است"7 در سوره بقره آیه 27 می فرماید: «الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون» «فاسقان، کسانی هستند که عهد خدا را می شکنند و آنچه خدا امر به وصل آن فرموده قطع می کنند و در زمین فساد می کنند این ها همان زیان کارانند.» )صله ارحام در روایات) 1⃣زیاد شدن عمر و روزی به وسیله صله رحم