شاخصه های اقتصاد اسلامی. (1) انظباط مالی - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی

شاخصه های اقتصاد اسلامی. (1) انظباط مالیباسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی اسلام که دین جامع و کاملی است و برای تمامی مسائل مربوط به زندگی بشر دستورات عالی دارد ؛ در مورد اقتصاد هم مباحث بسیاری را بیان کرده که اگر ما مسلمانان به آموزه های اقتصادی اسلام عمل کنیم می توانیم بهترین نوع اقتصاد را در جهان داشته باشیم و تحت تأثیر فشارهای اقتصادی شرق و غرب قرار نگیریم. اقتصاد اسلامی نه مضرات و مشکلات اقتصاد سرمایه داری غرب را دارد و نه مشکلات اقتصاد اشتراکی شرق را . اما از جهتی تمام محسنات اقتصادی موجود در اقتصاد غرب و شرق را داراست . با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل معرفی کرده اند ؛ حقیر برآن شدم تا تعدادی از شاخصه های اقتصاد اسلامی را با تکیه بر آیات و روایات بیان کنم به امید اینکه مورد استفاده و عمل دولت و ملت قرار گیرد. یکی از شاخصه های اقتصاد اسلامی که قرآن برآن تأکید فراوان دارد (انضباط مالی) است. در سوره مبارکه نساء آیه 29 می فرماید : « یا ایهاالذین آمنو لا تأ کلوا اموالکم بینکم بالباطل » ای مؤمنین اموال یکدیگر را از طریق ناروا و باطل نخورید . مگر آنکه با دادوستد و معامله ی مورد رضایت طرفین باشد. ودر سوره بقره آیه 188 می فرماید : « واموالتان را در میان خودتان به باطل و ناروا نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از اموالتان را به قاضی و حاکم ندهید تا بخش از اموال مردم را به گناه و ناروا بگیرید . در حالیکه خودتان هم خوب می دانید. ودر سوره نساء آیه 161 راجع به اهل کتاب و یهودیان که ربا می گرفتند می فرماید : « وبه سبب ربا گرفتنشان ( با آنکه نهی شده بودند ) و به سبب مال مردم خود نشان به ناروا و باطل ، ما برای آنان عذابی دردناک آماده کرده ایم » درسوره توبه نیز آیه 34 می فرماید : « ای مؤمنین ، همانا بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان نصارا ، اموال مردم را به ناروا می خورند و آنان را از راه خدا باز می دارند . و کسانی که طلا و نقره را جمع و گنجینه خود می کنند واز آن در راه خدا هزینه نمی کنند ؛ آنان را به عذابی دردناک خبر ده » توجه به آیات ذکرشده اهمیت اسلام به مسائل افتصادی و( انضباط مالی) را اثبات می کند. انضباط مالی و رعایت حلال و حرام دینی در برابر واژه " اکل مال به باطل" است که مکرر در قرآن کریم ذکر شده اکل مال به باطل ؛ شامل رباخواری – رشوه – رانت – پورسانت – زیرمیزی - کم فروشی – تقلب – سوء استفاده از مقام – ضایع کردن حق دیگران واساساً هرنوع بی انضباطی مالی است. امروزه یکی از مهمترین مراکز مبادلات مالی بانک ها هستند که متأسفانه بیشترین مفاسد اقتصادی هم یا بوسیله آنها ویا از طریق آنها انجام می شود. بنابراین یکی از کارهای عملی که باید قوای سه گانه کشور و مردم اقدام جدی برای اصلاح آن داشته باشند اوضاع بانک ها است . اختلاس – ربا خواری - رشوه خواری – به جا ندادن وام ها – نظارت نکردن بر مصرف وام ها – سوء استفاده از وام ها - بالا بودن نرخ سود ؛ و در یک کلام اسلامی عمل نکردن بانگها از اموری است که اخلال در اقتصاد کشور ایجاد می کند و مانع پیشرفت اقتصاد و رونق تولید و تجارت است و تمام این موارد از نمونه های" اکل مال به باطل" که قرآن به شدت آن را نهی فرموده است. به امید عمل تا شاخصه ا ی دیگر خدا نگهدار ، 17/1/95