اشعار برگزیده - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی
شعری از حمید رضا برقعی در اوصاف امام عصر

شعری از حمید رضا برقعی در اوصاف امام عصر

و این بحر طویل است... عصر یک جمعهء دلگیر، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است؟چرا آب به گلدان نرسیده است؟چرا لحظهء باران نرسیده است؟ وهر کس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده است، به ایمان نرسیده است و غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید

ادامه مطلب
مناجات باخدا

مناجات باخدا

دلت را خانه ما كن مصفا كردنش با من اگر گـُم كرده‌اي ،اي دل كليد استجابت را اگر‌ دَرها ‌به رويت بسته شد،‌‌‌دل بَر مَكَن‌‌‌،‌ باز‌آي بيافشان قطرة‌ اشكي كه من هستم خريدارش به ما گو حاجت خود ، استجابت مي‌كنم آني بيا قبل از وقوع مرگ، روشن كن حسابت ر

ادامه مطلب
چهار بیتی از مرحوم فیض

چهار بیتی از مرحوم فیض

ای حسن تو جلوه‌گر ز اسما و صفات روی تو نهان در تتق این جلوات اندیشه کجا بکبریای تو رسد هیهات ازین خیال فاسد هیهات

ادامه مطلب
شعر حجاب

شعر حجاب

اشعار مربوط به حجاب این شنیــدم که شبی بر سر مد دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ پـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ مــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ ای بسا گـرگ که در جامه میش بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ

ادامه مطلب
حجاب

حجاب

عروس چشم دیگران در خيابان چهر ه آرايش مكن از جوانان سلب آسايش مكن زلف خود از روسري بيرون مريز در مسير چشمها افسون مريز خواهرم ديگر تو كودك نيستي فاش تر گويم عروسك، نيستی خواهرم، اي دختر ايران زمين يك نظر عكس شهيدان را ببين خواهر من اين لباس تنك چيست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چیست

ادامه مطلب