اقتصاد اسلامی - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی
شاخصه های اقتصاد اسلامی. (1) انظباط مالی

شاخصه های اقتصاد اسلامی. (1) انظباط مالی

باسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی اسلام که دین جامع و کاملی است و برای تمامی مسائل مربوط به زندگی بشر دستورات عالی دارد ؛ در مورد اقتصاد هم مباحث بسیاری را بیان کرده که اگر ما مسلمانان به آموزه های اقتصادی اسلام عمل کنیم می توانیم بهترین نوع اقتصاد را در جهان داشته باشیم و تح

ادامه مطلب
شاخصه های اقتصاد اسلامی (2) وجدان کاری

شاخصه های اقتصاد اسلامی (2) وجدان کاری

بسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی (2) « وجدان کاری » یکی از شاخصه های اقتصاد اسلامی « وجدان کاری» است. وجدان کاری به این معناست که هر کسی در کار خودش احساس مسئولیت بکند و کارش را خوب انجام دهد. واژه « عمل صالح » که در قرآن کریم زیاد به کار رفته ، به هر کار خوبی که د

ادامه مطلب
اقتصاد (2)

اقتصاد (2)

شاخصه های اقتصاد اسلامی (3) حرمت اسراف  بسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی (3) (حرمت اسراف) یکی دیگر از شاخصه های اقتصاد اسلامی (حرمت اسراف ) و زیاده روی و تأکید بر صرفه جوئی و مصرف درست و بجاست . اسراف به معنی زیاده روی و تجاوز از حد اعتدال است . کلمه اسراف در امور مختلف به هر نوع

ادامه مطلب
شاخصه های اقتصاد (4) حرمت تبذیر

شاخصه های اقتصاد (4) حرمت تبذیر

اقتصاد اسلامی 4 حرمت تبذیر  باسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی (4) « حرمت تبذیر» یکی دیگر از شاخصه های اقتصاد اسلامی ( حرمت تبذیر ) است در بحث قبل راجع به حرمت اسراف مطالبی را از آیات شریف الهی بحث کردیم .اسراف و تبذیر دو معنی نزدیک به هم هستند و گاهی در روایات مترادف یکدی

ادامه مطلب
اقتصاد

اقتصاد

شاخصه های اقتصاد اسلامی ( 5 ) ارزش کار  بسمه تعالی شاخصه های اقتصاد اسلامی (5 ) ( ارزش کار وتلاش ) نمونه یدیگری از شاخصه های اقتصاد اسلامی اهمیت و ارزش دادن به کار است. درمقدمه به این نکته اشاره کنم که منظور از کار فقط کار کردن در کارخانه و مزرعه وامثال آن نیست ،بلکه کارها وتلاشها

ادامه مطلب