مقالات - وب سایت شخصی حبیب الله یوسفی
کدام درست است ، بیگانه مداری یا بیگانه ستیزی ؟

کدام درست است ، بیگانه مداری یا بیگانه ستیزی ؟

بيگانه مداري به معناي خود كم بيني و تكيه بر خارجيان در امور سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي و ...است .بيگانه مداري مظهر تحقير خود وارزشهاي خودي و بزرگ بيني بيگانگان و مدح وتعريف ديگران بوده و اين رفتار موجب نفي استقلال و آزادي و پيشرفت وتسليم وتقليد ناروا از كشورهاي ديگر است وب

ادامه مطلب
اسرار طواف

اسرار طواف

مقدمه : با توجه به اينكه مومن واقعي به خداوند، نيازي به شرح اسرار و حِكَم عبادات ندارد، و دستورات شارع مقدس را تعبداً و بدون چون و چرا به قصد تقرّب اطاعت كرده و بهره معنوي خود را مي‌برد، همچون مريضي كه دستور پزشك را بي‌چون‌و چرا اطاعت كرده و از منافع آن بهره‌مند مي‌

ادامه مطلب
حجاب و بهداشت روانی

حجاب و بهداشت روانی

درقرآن  عنوان مقاله قرآن وسلامت رواني جامعه حجه الاسلام والمسلمين حبيب ا . . . يوسفي1، ام البنين مومني2 ، مريم محمدي3 ، فرشته سادات نوابي4 ، مريم شاه سليماني5 1- حجه الاسلام حبيب ا... يوسفي عضو هيات علمي گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي کاشان 0( نويسنده مسئول ) 2- ام البنين مومني كارشن

ادامه مطلب
مقاله تقریب

مقاله تقریب

گفتمان تقریب و وحدت اسلامی با الهام از قرآن کریم  گفتمان تقریب و وحدت اسلامی با الهام از قرآن کریم حبیب الله یوسفی* احسان اصولی** چکیده: در این مقاله به ارائه راهکارهای گفتگو و ایجاد وحدت اسلامی بین مسلمانان جهان با تکیه بر قرآن کریم پرداخته ایم وهدف آگاه سازی همه مذاهب وکشو

ادامه مطلب